Aktualności

UMCS wspiera ukraińskich nauczycieli akademickich

Szanowni Państwo,

wraz z agresją Rosji na Ukrainę, w obliczu dramatycznych wydarzeń, których doświadcza obecnie społeczeństwo ukraińskie, władze rektorskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zdecydowały o podjęciu i wdrożeniu wielu działań ukierunkowanych na niesienie wielopłaszczyznowej pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Szczególną pieczą Uczelnia objęła studentów i doktorantów UMCS pochodzących z Ukrainy. Nasi pracownicy wspierają także ukraińskich nauczycieli akademickich, niosąc pomoc m.in. w zakresie znalezienia miejsca czasowego zakwaterowania czy uzyskania środków finansowych na potrzeby życiowe. Jako wyraz solidarności, nauczycielom akademickim, pozostającym w Lublinie, udzielana jest także pomoc prawna.

Uniwersytet pamięta także o nauczycielach akademickich ukraińskich szkół wyższych, którzy na skutek działań militarnych musieli opuścić swoje miejsce pracy. Szereg nowych rozwiązań prawnych wprowadziła ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), w tym możliwość aplikowania o zatrudnienie na dostępnych stanowiskach pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych i badawczych.

W świetle nowych przepisów, Rektor UMCS podjął decyzję o wyznaczeniu pracowników Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS do pośredniczenia w kontaktach z zainteresowanymi osobami. Będą oni udzielać informacji, dotyczących możliwości uzyskania wsparcia, dostępności wolnych stanowisk badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych z danej dyscypliny naukowej (także na innych uczelniach) oraz procedury aplikowania o ewentualne zatrudnienie (email: cwm@umcs.pl lub tel. 81 537 53 86).

Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z pomocy naszego Centrum.

    Aktualności

    Data dodania
    15 marca 2022