Aktualności

Zmarła Śp. prof. dr hab. Maria Wojtaś-Wasilewska

REKTOR I SENAT
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
z głębokim żalem zawiadamiają, że zmarła

Śp.
prof. dr hab. Maria Wojtaś-Wasilewska
emerytowany pracownik UMCS

Urodzona 20 września 1924 r. Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS.
Zawodowo związana z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od 1951 r.,
aż do przejścia na emeryturę w 1994 r. Początkowo pracowała w Katedrze Chemii
Organicznej, później w Zakładzie Biochemii UMCS.

W 1963 r. uzyskała stopień naukowy doktora, a w 1984 r. stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora nauk przyrodniczych otrzymała w 1991 r.

Wielokrotnie odznaczana i nagradzana m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN.
Uniwersytet stracił cenionego nauczyciela akademickiego, wychowawcę młodzieży oraz wielkiego człowieka.

Msza żałobna zostanie odprawiona 26 marca 2015 r. o godz. 11.00
w Kościele Bernardynów pod wezwaniem Nawrócenia św. Pawła w Lublinie.

Rodzina prosi o nieprzynoszenie kwiatów. Podczas uroczystości można będzie składać ofiary na potrzeby Hospicjum Dobrego Samarytanina oraz parafii.

Pogrzeb odbędzie się 28 marca 2015 r. o godz. 13.30
na cmentarzu parafialnym w Wiśniowej k. Staszowa.

    Aktualności

    Data dodania
    25 marca 2015