Aktualności

Zmarła Śp. dr Lilia Skałecka

REKTOR I SENAT
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
z głębokim żalem zawiadamiają, że zmarła

Śp.
dr Lilia Skałecka
emerytowany pracownik UMCS

Zawodowo związana z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od 1969 r., aż do przejścia na emeryturę w 2008 r. Pracowała na stanowisku adiunkta, a w ostatnich latach pracy na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Analiz Ekonomicznych i Logistyki w Instytucie Zarządzania i Marketingu. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 1977 r.

Uniwersytet stracił cenionego nauczyciela akademickiego oraz wychowawcę młodzieży.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w kaplicy cmentarnej przy ul. Droga Męczenników Majdanka w dniu 26 marca 2015 r. o godz. 15.00.

    Aktualności

    Data dodania
    25 marca 2015