Aktualności

UMCS Bohaterom! Podziękowanie za wsparcie akcji „Rodacy Bohaterom”

Zbiórka „UMCS Bohaterom” odbyła się w dniach 9 listopada–18 grudnia 2020 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach akcji „Rodacy Bohaterom” organizowanej przez Stowarzyszenie Odra-Niemen z siedzibą we Wrocławiu.

Podobnie jak w ubiegłych latach, także i w tym roku społeczność akademicka UMCS oraz firmy i instytucje współpracujące z Uczelnią wykazały się wielkim sercem, szczodrością i zaangażowaniem. Okazana pomoc jest szczególnie wartościowa ze względu na aktualną, trudną sytuację społeczną i gospodarczą kraju wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Pomimo wszechobecnego kryzysu w trakcie akcji zebrano łącznie 30 paczek, w tym 24 paczki spożywcze oraz 6 paczek chemii gospodarczej i środków ochrony przed COVID-19. Wraz z darami Kombatanci otrzymali ogrom wsparcia i bezinteresownej życzliwości zawartej w kartkach świątecznych, listach i ręcznie wykonanych pracach. Dodatkowo w ramach zbiórki na konto Stowarzyszenia Odra-Niemen wpłynęła kwota 1150,00 zł.

Zebrane w trakcie akcji dary rzeczowe otrzymają Członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Lublin, Członkowie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych ze Świdnika, Członkowie Antykomunistycznego Związku Więźniów Politycznych 1939–1956 z Puław, a także Kombatanci z Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Wsparcie finansowe zostanie przekazane środowiskom kombatanckim i Polakom mieszkającym na Białorusi.

Zgodnie z dotychczasową tradycją, o ile umożliwią nam to obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne, na przełomie lutego i marca 2021 roku odbędzie się oficjalne podsumowanie zbiórki i tak oczekiwane przez wszystkich – spotkanie z byłym żołnierzami Armii Krajowej, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (WiN) i Narodowych Sił Zbrojnych. Z optymizmem patrzymy w przyszłość i mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mieli zaszczyt ponownie gościć Bohaterów w murach naszej Alma Mater.

Sam sukces przedsięwzięcia nie byłby możliwy, gdyby nie Darczyńcy: Biuro Sportu UMCS, AZS UMCS Lublin, Biuro Promocji UMCS, a przede wszystkim partnerzy Klubu Uczelnianego AZS UMCS – Akanza i Luxiona Poland S.A. Obydwie firmy udowodniły, że idea społecznej odpowiedzialności biznesu posiada nie tylko prospołeczny, ale i propatriotyczny wymiar.

Na szczególne wyróżnienie zasługują również dwie instytucje opiekuńczo-wychowawcze, a w szczególności dyrekcja, nauczyciele, rodzice i dzieci tychże: Przedszkole nr 46 w Lublinie, a także Niepubliczne przedszkole „Moje przedszkole” w Lublinie.

Kształtowanie postaw patriotycznych i wychowanie według wartości posiadają wymiar ponadczasowy. Długie godziny spędzone na wykonywaniu małych dzieł sztuki okraszone lekcjami historii okazały się dla dzieci niezwykle cennym i wzbogacającym doświadczeniem. Wykonane prace co roku wywołują na twarzach Kombatantów prawdziwą symfonię wzruszeń i tak bezcenny w dzisiejszych, trudnych czasach uśmiech.

Ogromne podziękowania kieruję również do dyrekcji stołówki akademickiej „Trójka” oraz wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w akcję, w tym pracowników, studentów, doktorantów i absolwentów UMCS, całej społeczności akademickiej, wreszcie osób niezwiązanych z Uczelnią, ale o dobrym sercu, którym nie jest obojętny los Bohaterów, dzięki którym możemy dziś żyć w niepodległym kraju.

Na zakończenie jednego z uczelnianych spotkań kpt. Jan Jabłoniec, ps. „Fiat” skierował do słuchaczy znamienne w znaczeniu słowa: „Dziękujemy za pamięć i za to, że o nas nie zapomnieliście. To dzięki Wam wiemy, że nasze poświęcenie miało sens”.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Informacje o zbiórce UMCS Bohaterom

Autorzy zdjęć:
Dominik Małys – członek Zarządu AZS UMCS
Maja Koguc, Małgosia Wilczek – nauczycielki z Przedszkola nr 46 w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    23 grudnia 2020