Aktualności

Sukces czasopisma Studia Iuridica Lublinensia

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Studia Iuridica Lublinensia w najnowszym światowym rankingu czasopism naukowych Scimago Journal & Country Rank uzyskało status czasopisma Q2. Włączenie Studia Iuridica Lublinensia do kwartylu drugiego oznacza, że czasopismo Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Nauk Prawnych zajmuje aktualnie najwyższą pozycję na świecie wśród polskich czasopism prawniczych oraz ósme miejsce w rankingu najlepszych czasopism prawniczych Europy Środkowej. Wskaźnik Scimago Journal Rank jest miarą prestiżu czasopisma naukowego, który uwzględnia szereg czynników decydujących o jego pozycji. Przy obliczaniu SJR bierze się pod uwagę zarówno liczbę cytowań otrzymanych przez czasopismo, jak i prestiż oraz znaczenie czasopism, z których cytowania pochodzą. Wskaźnik jest obliczony we współpracy z laboratorium SCIMago.

    Aktualności

    Data dodania
    10 maja 2023