Aktualności

Spotkanie z delegacją Ambasady Indonezji

18 marca 2021 r. na naszej uczelni odbyło się spotkanie władz Uczelni z delegacją Ambasady Indonezji w Polsce – panem radcą-ministrem Basaną Sidabutar, panią III sekretarz Widyą Rahma Utami oraz panem Dawidem Martinem – pracownikiem Ambasady.

W spotkaniu wzięli udział: JM Rektor prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. dr hab. Wiesław Gruszecki – Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, dr Ewelina Panas – Pełnomocnik Rektora ds. umiędzynarodowienia kształcenia, pan Robert Ainebyona Karokora – pracownik Biura Rekrutacji oraz studenci pochodzący z Indonezji.

Podczas wizyty przedstawicieli Ambasady Indonezji poruszono zagadnienia związane z perspektywami współpracy międzynarodowej oraz kształceniem i pobytem studentów z Indonezji na naszej Uczelni. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od wielu lat podejmuje intensywne i konsekwentne starania zorientowane na pozyskiwanie studentów cudzoziemców. Planowane działania, które były przedmiotem rozmowy z delegacją Ambasady, będą szansą na wzmocnienie wizerunku i rozpoznawalności UMCS za granicą.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    19 marca 2021