Aktualności

Pracownicy i doktoranci UMCS na konferencji w Budapeszcie

Udział pracowników i doktorantów Instytutu Nauk Prawnych UMCS w konferencji w Budapeszcie - Intergovernmental Coordination: Perspectives and Priorities w ramach grantu finansowanego przez Unię Europejską COST Action (CA20123)

Pracownicy i Doktoranci Instytutu Nauk Prawnych UMCS wrócili właśnie z prawie tygodniowego pobytu na Wydziale Prawa Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie, gdzie w ramach grantu finansowanego przez Unię Europejską COST Action (CA20123) - Intergovernmental Coordination from Local to European Governance brali udział w szkoleniu oraz międzynarodowej konferencji naukowej z udziałem przedstawicieli 22 państw europejskich.

W dniach 15-18 maja 2023 w ramach IGCOORD Training School Doktorantki Instytutu Nauk Prawnych UMCS ze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych: mgr Julia Mucha, mgr Patrycja Okońska i mgr Karolina Więcek uczestniczyły w wykładach i praktycznych zajęciach prowadzonych przez wybitnych uczonych z zakresu nauk prawnych oraz nauki o polityce, takich jak: prof. Ivan Kopric, dziekan Wydziału Prawa (University of Zagreb); prof Nathalie Behnke (TU Darmstadt); prof. Bettina Petersohn (Swansea University); prof.  Nicola McEwen (University of Edinburgh), prof. Martin Klatt (European Centre for Minority Issues / University of Southern Denmark) i prof. Arjan Schakel (Bergen University). Doktorantki Wydziału Prawa i Administracji miały również możliwość przedstawienia tematyki przygotowanych prac doktorskich oraz dyskusji z profesorami z europejskich ośrodków naukowych nad problemami badawczymi swoich rozpraw. Koordynatorem pierwszej IGCOORD Training School w Budapeszcie był prodziekan naszego Wydziału dr hab. Jarosław Kostrubiec, prof. UMCS.

Z kolei w dniach 18-19 maja 2023 pracownicy Instytutu Nauk Prawnych UMCS wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Political Actors in Intergovernmental Coordination: Perspectives and Priorities. Referaty wygłosili dr hab. Jarosław Kostrubiec, prof. UMCS (Forms of inter-governmental cooperation as tools for horizontal and vertical coordination at the local and regional level in Poland); dr hab. Edyta Całka, prof. UMCS (Cooperation of government authorities of the MS of the EU with the European Commission in the procedure of registering Protected Geographical Indications and Protected Designations of Origin for regional products) oraz dr Paweł Szczęśniak (The principle of proportionality as a basis for differentiated requirements for credit institutions versus the legislative activity of the European Union or national lawmakers and transnational regulatory networks (TRNs). Prof. J. Kostrubiec i prof. E. Całka byli również moderatorami dwóch paneli podczas tej prestiżowej międzynarodowej konferencji naukowej.

Gospodarzem konferencji był prof. dr hab. Istvan Hoffman, który jest nie tylko pracownikiem Wydziału Prawa w Budapeszcie, lecz także profesorem UMCS w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego.

    Aktualności

    Data dodania
    25 maja 2023