Aktualności

Podsumowanie akcji „Przystanek szczepienie”

Z inicjatywy Związku Uczelni Lubelskich (UMCS, UP i PL) i Wojewody Lubelskiego, przy udziale Prezydenta Miasta Lublin, Zarządu Transportu Miejskiego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie, II Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz przy wsparciu Uniwersytety Medycznego w Lublinie została przeprowadzona akcja szczepień przeciwko koronawirusowi pn. „Przystanek szczepienie”.

Projekt pierwotnie zaplanowany był na okres 30 września-4 października 2021 r., jednak ze względu na ogromne zainteresowanie, akcję wielokrotnie przedłużano i ostatecznie zakończyła się 17 grudnia. Podczas 23 dni trwania inicjatywy w Centrum Symulacji Medycznej zaszczepiło się przeciw COVID-19 łącznie 2691 osób! Dla wszystkich zainteresowanych uruchomiona została specjalna linia autobusowa, która nieodpłatnie dowoziła na szczepienia. Ponadto funkcjonowała infolinia, gdzie można było zgłaszać potrzebę indywidualnego transportu na miejsce szczepień.

Dzisiaj, 23 grudnia, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się podsumowanie akcji, w którym udział wzięli: Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, władze Związku Uczelni Lubelskich reprezentowane przez: Rektora UMCS prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego, Rektora UP prof. dra hab. Krzysztofa Kowalczyka, Prorektora PL ds. ogólnych i rozwoju dra hab. inż. Dariusza Czerwińskiego oraz gospodarza szczepień Rektora UMed prof. dra hab. n. med. Wojciecha Załuskę.

Jak podkreślił Wojewoda Lubelski: Hasło „gramy razem” to warunek powodzenia wszelkich działań przeciwepidemicznych oraz służących ochronie życia i zdrowia mieszkańców naszego regionu. I ta akcja najlepiej taką sytuację obrazuje. Dlatego też wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować, ale równocześnie pogratulować tego wspólnego przedsięwzięcia. Oczywiście w pierwszej kolejności bardzo dziękuję właśnie Związkowi Uczelni Lubelskich, czyli inicjatywie Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego i UMCS, przy współudziale Uniwersytetu Medycznego i wielu innych partnerów. Na ręce rektorów tych czterech uczelni gorące słowa podziękowania. Ta akcja ma wymiar nie tylko w postaci tylu zaszczepionych osób, ale przede wszystkim promuje ideę szczepień - a jak one są ważne, tego dowodzą chociażby ostatnie tygodnie.

Żeby pozostawić materialny ślad tej wdzięczności, Lech Sprawka przekazał Związkowi Uczelni Lubelskich dyplom uznania za zainicjowanie akcji „Przystanek Szczepienie”, będącej świadectwem odpowiedzialności i troski o zdrowie studentów, pracowników wszystkich uczelni wyższych Lublina oraz mieszkańców regionu. - A także za profesjonalizm, zaangażowanie i skuteczność w realizowaniu obowiązków w czasie walki z pandemią COVID-19. Z podziękowaniem za godną pochwały i naśladowania postawę mającą na celu dobro wspólne, z życzeniami społecznego szacunku i dalszych sukcesów – powiedział Wojewoda, wręczając dyplom na ręce Prorektora Politechniki Lubelskiej, z wyjaśnieniem, że to właśnie ta uczelnia przewodniczy w obecnym roku akademickim Związkowi.

Rektor UMCS prof. Dobrowolski zaznaczył - Cieszy mnie, że mamy do czynienia z pewną zgodnością sposobu myślenia na sprawy ważne społecznie. To jest rzecz niezwykle istotna w kontekście budowania wspólnych idei i działań na rzecz akademickiego Lublina. Przypominam sobie ten moment z końca września tego roku, kiedy to spotkaliśmy się w podobnym składzie osobowym w Centrum Symulacji Medycznych. Wyrażałem wówczas głęboką nadzieję na skuteczność i owocność naszych wspólnych działań związanych z akcją "Przystanek Szczepienie" i przyznam szczerze, że tak wymierne efekty akcji zdecydowanie przerosły moje wyobrażenia. Jestem z tego dumny, podobnie zresztą jak koledzy rektorzy z innych uczelni. (...) W sprawach ważnych społecznie musimy i powinniśmy działać razem - takimi krokami budujemy akademicki Lublin. 

Spotkanie było także okazją do wręczenia okolicznościowych plakatów i upominków zaangażowanym w akcję instytucjom i osobom.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wspierali tę inicjatywę. Szczególne wyrazy uznania należą się medykom oraz obsłudze technicznej (w tym wolontariuszom i żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej).

Akademicki Lublin - GRAMY RAZEM!

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    22 grudnia 2021