Aktualności

Nominacja Business Mentoring Sessions do nagrody Komisji Europejskiej „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”

Inicjatywa Business Mentoring Sessions została nominowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego do konkursu Komisji Europejskiej – Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości.

Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości wskazuje i wyróżnia najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie, przedstawia najlepsze zasady i praktyki w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększa społeczną świadomość roli przedsiębiorców oraz zachęca i inspiruje potencjalnych przedsiębiorców.

Inicjatywa Business Mentoring Sessions jest koordynowana przez Pełnomocnik Rektora UMCS ds. umiędzynarodowienia kształcenia – dr Ewelinę Panas w ramach Welcome Center UMCS we współpracy z Lublin Global Community, organizacją EPI - European Pact for Integration oraz Stowarzyszeniem Wolna Lubelszczyzna.

Business Mentoring Sessions to inicjatywa, która polegała na stworzeniu platformy współpracy, dzięki której możliwe jest organizowanie cyklu wydarzeń, których głównym celem jest zainspirowanie zagranicznych studentów do związania swojej zawodowej przyszłości z Lublinem i regionem, ale również wzmocnienie społecznej odpowiedzialności lokalnych przedsiębiorców poprzez pełnienie roli mentorów biznesowych na rzecz wielokulturowego środowiska studentów. Wydarzenia w ramach Business Mentoring Sessions organizowane są w formule warsztatów, szkoleń oraz spotkań mentoringowych.

    Aktualności

    Data dodania
    1 lipca 2022