Aktualności

Nagroda dla dra Wojciecha Magusia

Dr Wojciech Maguś, adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa Wydziału Politologii, został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej Doktorat ‘13 na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej obronioną w 2013 roku.

fot. Instytut Dziennikarstwa UW

Dysertacja zatytułowana Wizerunki kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kampanii wyborczej 2010 roku w mediach powstała w wyniku realizacji grantu promotorskiego, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Promotorką pracy była prof. dr hab. Iwona Hofman, recenzentami: prof. dr hab. Włodzimierz Mich oraz prof. dr hab. Stanisław Michalczyk.

Uroczyste wręczenie dyplomów dla Autora oraz Promotorki nagrodzonej pracy odbyło się 21 listopada br., podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców na Uniwersytecie Warszawskim. Laureat konkursu w ramach nagrody będzie miał możliwość sfinansowania udziału w zagranicznej konferencji naukowej.

Zgłoszone do konkursu rozprawy oceniane były przez ekspertów powołanych przez Kapitułę Konkursu pod przewodnictwem prof. dra hab. Zbigniewa Oniszczuka. Przy ocenie zgłoszonych dysertacji brana była pod uwagę m.in. oryginalność podjętego tematu, sposób jego ujęcia, konstrukcja pracy i jej metodologia, logika wywodu oraz wykorzystane źródła.

W 2014 roku nakładem Wydawnictwa UMCS ukazała się monografia Wizerunki polityków w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych. Kampania wyborcza na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku (ss. 579), będąca uzupełnioną wersją nagrodzonej pracy doktorskiej.

fot. Okładka książki

    Aktualności