Aktualności

Lubelski Festiwal Nauki w finale konkursu Popularyzator Nauki 2021

Mamy niezwykłą przyjemność poinformować, że Lubelski Festiwal Nauki znalazł się w finale konkursu Popularyzator Nauki 2021. Oprócz Lubelskiego Festiwalu Nauki wśród nominowanych do nagrody w kategorii „Zespół” są: 3LAB - pracowania innowacji, Dział Edukacji Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu, Komitet Organizacyjny Ligi Matematycznej im. Zdzisława Matuskiego, a także Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w konsorcjum z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wyższą Szkołą Gospodarki oraz Bydgoską Szkołą Wyższą (uczelnie organizujące Bydgoski Festiwal Nauki).

Lubelski Festiwal Nauki jest największą cykliczną imprezą upowszechniającą naukę na Lubelszczyźnie i w regionach ościennych, a ze względu na ilość uczestników znajduje się w pierwszej trójce największych festiwali naukowych w Polsce. Wydarzenie od ponad 17 lat organizowane jest przez pięć lubelskich uczelni publicznych: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Lubelską oraz Urząd Miasta Lublin. W realizację przedsięwzięcia rokrocznie angażuje się również około trzydziestu instytucji naukowo-badawczych i publicznych z Lublina oraz pobliskich województw, m.in. Akademia Zamojska, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie czy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.

Głównym celem wszystkich wydarzeń realizowanych w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki jest upowszechnianie, promowanie oraz popularyzowanie nauki i badań naukowych w społeczeństwie.

Prestiżowy konkurs Popularyzator Nauki organizowany jest od 2005 roku przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Jego zwycięzcy zostaną ogłoszeni pod koniec listopada.

Informacje na temat konkursu

    Aktualności

    Data dodania
    18 października 2021