Aktualności

List Rektora Elekta do społeczności akademickiej UMCS

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy, Studenci i Doktoranci,
Członkowie Społeczności Akademickiej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,

w imieniu własnym oraz mojego zespołu chciałbym serdecznie podziękować Państwu Elektorom, którzy zdecydowali się oddać głos na naszą koncepcję rozwoju Uniwersytetu. Zapraszam do współpracy także tych, którzy popierali rozwiązania proponowane przez prof. Roberta Litwińskiego. Mimo różnych poglądów jesteśmy bowiem Wspólnotą, której celem jest dobro naszej Alma Mater. Zależy mi na zaufaniu wszystkich członków naszej społeczności, otwartości w relacjach interpersonalnych, na poszanowaniu tradycji akademickiej oraz wzmocnieniu wewnętrznych procedur demokratycznych. To jest pierwsza obietnica, której zamierzam dotrzymać przez cały okres zarządzania Uniwersytetem.

Dziękuję za liczne gratulacje, wyrazy wsparcia i deklaracje współpracy. Są one dla mnie tym bardziej istotne, że płyną także od zdeklarowanych zwolenników programu mojego niedawnego Kontrkandydata. Każdy członek naszej społeczności powinien być włączony w działalność na rzecz Uniwersytetu, nawet jeżeli ma inne zdanie dotyczące kierunku jego rozwoju lub inaczej wyobraża sobie osiąganie zakładanych celów. W środowisku akademickim istotne są dla mnie przede wszystkim kompetencje i rzetelna praca. Rozwiązywanie wewnętrznych sporów powinno następować w drodze dialogu, zaś wygaszanie konfliktów poprzez mediację i perswazję, a nie środkami wywołującymi poczucie przymuszania i zastraszania. Ale pragnę też podkreślić, że nie będę tolerował zachowań, które naruszać będą powagę Uniwersytetu, wprowadzać nierówności, stygmatyzować lub wywoływać poczucie niesprawiedliwości. Uniwersytet jest nie tylko miejscem poszanowania przepisów prawa, wolności badań naukowych i nauczania, ale również ostoją tradycji akademickiej. Zamierzam być jej strażnikiem. Wewnętrzne problemy Uniwersytetu powinny być rozstrzygane w ramach przysługującej mu autonomii, bez udziału podmiotów i instytucji zewnętrznych. Zamierzam wzmocnić elementy demokratyczne w statutowym trybie powoływania kadry kierowniczej Instytutów i Wydziałów oraz zapewnić przejrzystość i jawność procedury przyznawania środków dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

Szanowni Państwo, rozpoczyna się okres sesji, wakacji i przygotowań do nowego roku akademickiego. Dla naszych studentów i doktorantów będzie to pora wypoczynku i nabierania sił do dalszej nauki − miejmy nadzieję, że już w normalnym, tradycyjnym trybie; dla mnie i mojego zespołu będzie to z kolei czas wytężonej pracy. Szczegółowy program działania w nadchodzącym roku akademickim przedstawię Państwu w trakcie inauguracji roku akademickiego.

A na razie życzę Państwu owocnej sesji i udanego wypoczynku.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Radosław Dobrowolski
Rektor Elekt UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    29 czerwca 2020