Aktualności

Laureaci nagrody dotyczącej książek o tematyce żydowskiej

Laureatami IV edycji Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka, ustanowionej z inicjatywy środowisk akademickich związanych ze studiami żydowskimi w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, za najlepszą naukową publikację w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce zostali: dr Magda Sara Szwabowicz, dr Piotr Słodkowski i mgr Krzysztof Bielawski. Nagroda przyznana została za książki wydane w 2019-2020 roku.

Gratulujemy!

W trakcie IV edycji Nagrody wysłano 16 zgłoszeń. Kapituła, pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Historycznego UJ, prof. Stanisława Sroki, wybrała do drugiego etapu 5 książek. Ostatecznie z uwagi na wysoki poziom publikacji postanowiła docenić wartość nominowanych publikacji i zgodnie z regulaminem nagrodzić trzy tytuły, zachowując przy tym prestiżowy charakter pierwszej nagrody:

  • dr Magdę Sarę Szwabowicz z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego za książkę "Hebrajskie życie literackie w międzywojennej Polsce" – nagroda główna,
  • dr Piotra Słodkowskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie za książkę "Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki" – druga nagroda,
  • mgr Krzysztofa Bielawskiego, doktoranta w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW „Zagłada cmentarzy żydowskich” – trzecia nagroda.

Tradycyjnie dyplomy uznania otrzymali także pozostali nominowani: dr Maria Antosik-Piela (UW), za publikację "Tożsamość i ideologia. Literatura polsko-żydowska wobec syjonizmu" (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz Aleksandra Jakubczak (UW) za książkę "Polacy, Żydzi i mit handlu kobietami".

Nagroda im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka, której wysokość wynosi 20 tys. złotych, została ustanowiona z inicjatywy środowisk akademickich związanych ze studiami żydowskimi w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym Fundacji im. Marcella i Marii Roth. Jej patronami są dwaj wybitni uczeni, którzy wnieśli wielki wkład w poprawę relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich, a także przyczynili się do rozwoju studiów żydowskich i badań nad dziejami polskich Żydów - prof. Józef A. Gierowski, rektor UJ w latach 1981-1987 i prof. Chone Shmeruk z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Nawiązana przez nich w 1984 roku współpraca stanowiła impuls do podjęcia interdyscyplinarnych badań w zakresie judaistyki i zaowocowała ich ogromnym rozwojem.

Źródło: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

    Aktualności

    Data dodania
    29 listopada 2021