Aktualności

Kurs: Polski Język Migowy – rekrutacja uzupełniająca

Adresaci:

 • pracownicy UMCS, poziom A1
 • studenci/tki i doktoranci/tki poziom A1

Czas trwania kursu: 90 godzin dydaktycznych

Data: kwiecień (rozpoczęcie kursu) – lipiec 2022 r.

Miejsce: on-line

Wykonawca: Stowarzyszenie Rozwoju „Pitagoras”


Poziom A1 kursu Polskiego Języka Migowego będzie obejmować między innymi takie zagadnienia jak:

 • daktylografia,
 • słownictwo z tematów: wygląd, rodzina, charakter, czas wolny, podróż, kultura Głuchych itd.,
 • słownictwo z obszaru studiów wyższych,
 • podstawowe zagadnienia gramatyczne w tym czasowniki, budowa prostych zdań, potwierdzanie i przeczenie.

Każdy uczestnik, który nabył kompetencje na poziomie językowym A1, po zdanym pozytywnie egzaminie, otrzyma dokument potwierdzający uzyskane umiejętności.


Wybrany kurs:

A1 dla pracowników UMCS:

 • maj 2022 r. – 6, 10, 17, 24, 27, 31, w godz. 16-20
 • czerwiec: 3, 7, 14, 21, 28, w godz. 16-20
 • lipiec: 11, 14, 18, 21, godziny do ustalenia

Zapisy na kurs dla pracowników UMCS

A1 dla studentów/tek i doktorantów/tek UMCS:

 • 2 x tygodniu w poniedziałki i w czwartki w godz. 9-13

Zapisy na kurs dla studentów/tek i doktorantów/tek


Osoby, które zapiszą się na wybrany kurs, dołączają do grup, które rozpoczęły zajęcia 12 kwietnia 2022 r.

Warunkiem dołączenia jest uzupełnienie dotychczasowego materiału we własnym zakresie (na podstawie przekazanych materiałów w postaci podręcznika oraz filmików), zgodnie z zaleceniami prowadzącego.

  Aktualności

  Data dodania
  27 kwietnia 2022