Aktualności

Jubileuszowa konferencja nt. badań archeologicznych (25-26.04.)

W dniach 25-26 kwietnia 2019 r. odbędzie się jubileuszowa XXXV edycja międzynarodowej Konferencji „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2018”.

Organizowana przez Instytut Archeologii UMCS i Muzeum Lubelskie w Lublinie konferencja jest szerokim forum wymiany myśli i doświadczeń archeologów oraz wielu specjalistów z innych dziedzin nauki – badaczy z Polski, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Prezentowane są najnowsze wyniki badań archeologicznych, terenowych i gabinetowych, w większości interdyscyplinarnych. Kolejne edycje gromadzą rokrocznie grono ponad 100 referentów oraz zainteresowanych słuchaczy.

W tym roku wygłoszone zostaną 3 wykłady w sesji plenarnej oraz 33 referaty w dwóch sekcjach (pradziejowej i wczesnohistorycznej), a także zostanie zaprezentowanych 25 posterów. Referenci reprezentują kilkadziesiąt instytucji naukowych krajowych i zagranicznych – uczelni, instytutów badawczych i muzeów. Nasza konferencja jest stałym, ważnym punktem w kalendarzu wydarzeń naukowych archeologów Europy Środkowo-Wschodniej.

Poza walorami stricte naukowymi konferencja ma również ważne aspekty społeczne – cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i regionu – także w jego szerszym, transgranicznym wymiarze, w czym bez wątpienia pomagają starania organizatorów o odpowiednią oprawę medialną. Przykładamy dużą wagę do działań popularyzujących dziedzictwo archeologiczne i kulturowe Lubelszczyzny.

Jubileuszowa XXXV konferencja odbywa się pod Honorowym Patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    24 kwietnia 2019