Aktualności

Inauguracja nowego międzynarodowego kierunku studiów licencjackich w systemie podwójnego dyplomowania (UMCS, Universität Potsdam)

W dniach 28-29 października 2019 r. w Poczdamie odbyło się oficjalne otwarcie nowego kierunku studiów licencjackich w formule podwójnego dyplomowania – polsko-niemieckich studiów kulturowych i translatorskich. Studia te realizowane będą na podstawie umowy między Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetem w Poczdamie.

W ramach kierunku studenci polscy i niemieccy uczestniczyć będą w zajęciach zarówno w Instytucie Neofilologii UMCS, jak i w Instytucie Slawistyki UP.

Na zaproszenie prof. Magdaleny Marszałek z Instytutu Slawistyki UP z wizytą do Poczdamu udali się: dr hab. Alina Orłowska, prof. UMCS, Prorektor ds. Kształcenia, dr Małgorzata Krzemińska-Adamek, Prodziekan Wydziału Humanistycznego ds. Kształcenia, oraz dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS, Kierownik Katedry Lingwistyki Stosowanej.

28 listopada br. członkowie delegacji wzięli udział w spotkaniu z prorektorem UP, prof. dr. Florianem J. Schweigertem, podczas którego uczestnicy wymienili spostrzeżenia na temat współpracy międzynarodowej w zakresie dydaktyki i badań, a także na temat najnowszych osiągnięć obu uczelni. Następnie, na spotkaniu z pracownikami i studentami Instytutu Slawistyki, członkowie delegacji UMCS zaprezentowali najważniejsze informacje na temat naszej uczelni oraz jej oferty dydaktycznej. Natomiast wieczorem odbył się wernisaż wystawy „Nagroda im. Karla Dedeciusa dla polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej i niemieckich tłumaczy literatury polskiej” i uroczyste otwarcie nowego kierunku.

W kolejnym dniu wizyty miało miejsce spotkanie robocze, podczas którego omówione zostały między innymi szczegóły dotyczące przygotowań do przyjazdu polskich studentów do Poczdamu (3 semestr studiów) oraz niemieckich studentów do Lublina (5 semestr studiów).

    Aktualności

    Data dodania
    4 listopada 2019