Aktualności

Dofinansowanie projektu współrealizowanego przez UMCS

Miło nam poinformować, że projekt pn. „ONTARIO - Innowacyjna technologia wytwarzania światłowodów specjalnych”, realizowany w konsorcjum naukowo-przemysłowym ITP. Fiber sp z o.o. i UMCS, otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Łączna wartość projektu wynosi 26 184 225,00 zł, zaś kwota dofinansowania na prace realizowane na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej to 13 209 112,50 zł. Ze strony naszej uczelni kierownikiem projektu jest dr hab. Paweł Mergo, prof. UMCS.

Projekt dotyczy opracowania innowacyjnej technologii przemysłowej produkcji różnych rodzajów światłowodów specjalnych. Stworzenie tej technologii i jej wdrożenie pozwoli na radykalną redukcję kosztów, poprawę jakości wyrobów i opracowanie nowych rodzajów światłowodów oraz ich wprowadzenie do zastosowań telekomunikacyjnych i czujnikowych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane od 1 października br. do 30 września 2023 r.

Gratulujemy!  

    Aktualności