Aktualności

Aktualności

PRACOWNIK Komunikat PKZP przy UMCS
25.09.2018

Komunikat PKZP przy UMCS

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS informuje, że na Nadzwyczajnym Zebraniu Członków PKZP w dniu 17.09.2018 r. uchwalono istotne zmiany w Statucie PKZP przy UMCS, które będą obowiązywały od 1 października 2018 r. więcej
PRACOWNIK Program MNiSW: Wsparcie dla Czasopism Naukowych
24.09.2018

Program MNiSW: Wsparcie dla Czasopism Naukowych

Zespół ds. Dotacji i Programów MNiSW informuje o planowanym uruchomieniu przez MNiSW konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. więcej
PRACOWNIK Opieka Medyczna PZU dla pracowników UMCS
24.09.2018

Opieka Medyczna PZU dla pracowników UMCS

Z dniem 01.10.2018 r. zostanie uruchomione ubezpieczenie Opieka Medyczna PZU, dlatego zapraszamy pracowników zainteresowanych, a którzy jeszcze nie złożyli deklaracji przystąpienia, o złożenie deklaracji w Biurze Płac Centrum Kadrowo-Płacowego (9.... więcej
PRACOWNIK Nabór do Programu Polska-Białoruś-Ukraina...
21.09.2018

Nabór do Programu Polska-Białoruś-Ukraina ("Dziedzictwo")

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza naukowców zajmujących się szeroko pojętą sferą dziedzictwa kulturowego, w tym środowiska naturalnego, ale także historią i kulturą, do zapoznania z obecnym naborem wniosków do Programu Programu... więcej
PRACOWNIK NCN: Konkursy BEETHOVEN CLASSIC 3 i BEETHOVEN LIFE 1
18.09.2018

NCN: Konkursy BEETHOVEN CLASSIC 3 i BEETHOVEN LIFE 1

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych informuje, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w międzynarodowych konkursach BEETHOVEN CLASSIC 3 i BEETHOVEN LIFE 1. więcej
PRACOWNIK Ogłoszenie konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14
17.09.2018

Ogłoszenie konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14

Biuro ds. Badań Naukowych, Zespół ds. Projektów Badawczych Krajowych informuje, że Narodowe Centrum Nauki po raz kolejny ogłosiło nabór wniosków w najpopularniejszych konkursach ze swojej oferty. więcej
PRACOWNIK Horyzont 2020: Oferta współpracy z Finlandii
13.09.2018

Horyzont 2020: Oferta współpracy z Finlandii

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zachęca do zapoznania się z ofertą współpracy organizacji o charakterze think tank Demos Helsinki z Finlandii. więcej
PRACOWNIK Konkurs POWER - Ścieżka I
11.09.2018

Konkurs POWER - Ścieżka I

Zespół ds. Projektów Edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju... więcej
PRACOWNIK Konkursy na projekty badawcze krajowe
10.09.2018

Konkursy na projekty badawcze krajowe

Zespół ds. Projektów Badawczych Krajowych przypomina, że Narodowe Centrum Nauki realizuje nabór wniosków w konkursach na projekty badawcze. więcej
14