Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Wynajem powierzchni użytkowej o wielkości 32 m² w Domu Studenckim „Femina”

7/2018

Ogłoszony
20.06.2018
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Oferty należy złożyć do dnia 28.06.2018 r. do godz. 10:00 w Biurze Spraw Studenckich – Dom Studencki „Helios”, pok. nr 7, ul. Czwartaków 13, 20-045 Lublin (tel. 81 537 57 87), w zaklejonej kopercie zaadresowanej z dopiskiem: „Oferta na wynajem powierzchni użytkowej o wielkości 32 m² znajdującej się na parterze w budynku Domu Studenckiego „Femina”, ul. Langiewicza 20 w Lublinie z przeznaczeniem na prowadzenie usług kosmetycznych”.

Otwarcie ofert nastąpi 28.06.2018 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 7 w Domu Studenckim „Helios”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Załączniki

Najnowsze

Najem lokalu w Ogrodzie Botanicznym

DTE-e/2/2021

Ogłoszony
28.05.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Najem lokalu w ACKiM Chatka Żaka

DTE-e/1/2021

Ogłoszony
30.04.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Równia przetarg - Specyfikacja istotnych warunków

DTE-e/14/2020

Ogłoszony
10.12.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone