Ostatnia aktualizacja
02.06.2020

Zamówienia publiczne

Wynajem powierzchni użytkowej 9,50 m.kw. na Wydziale Prawa i Administracji

5/2018

Ogłoszony
11.04.2018
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Forma, termin i miejsce złożenia oferty:

Oferty należy złożyć do dnia 11.05.2018 r. do godz. 12:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów, Rektorat, pok. nr 1211, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (tel. 81 537 53 09), w zaklejonej kopercie zaadresowanej j.w., z dopiskiem: „Oferta na wynajem powierzchni użytkowej na Wydz. Prawa UMCS, poziom -1 (9,50 m2)”.

Otwarcie ofert nastąpi 11.05.2018 r. o godz. 12.15 w pokoju nr 1211 w Rektoracie UMCS.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Najnowsze

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących sprzedaży samochodu marki SEAT Toledo

DTE-t/ZGT/PM/8/2020

Ogłoszony
25.05.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Ogłoszone
Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących sprzedaży samochodu marki MERCEDES BENZ

DTE-t/ZGT/PM/7/2020

Ogłoszony
25.05.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Ogłoszone