Ostatnia aktualizacja
24.02.2021

Zamówienia publiczne

Wynajem lokali przy ulicy Głębokiej

DTE-e/ 10/2020

Ogłoszony
17.07.2020
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Budynki położone w Lublinie przy:

1. ul. Głębokiej 44  

2. ul. Głębokiej 43 (realizacja w latach 2020/2021)

oznaczone w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Urząd Miasta Lublin jako działka nr 2/81.

Najnowsze

Równia przetarg - Specyfikacja istotnych warunków

DTE-e/14/2020

Ogłoszony
10.12.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone
Zaproszenie do składania ofert w konkursie na korzystanie z praw wyłącznych

K2/2020/CTWiT

Ogłoszony
18.09.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
W toku
Wynajem lokalu w budynku ACK Chatka Żaka

DTE-e/13/2020

Ogłoszony
23.07.2020
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone