Sprzedaż i wynajem

Wynajem lokali przy ulicy Głębokiej

DTE-e/ 10/2020

Ogłoszony
17.07.2020
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Budynki położone w Lublinie przy:

1. ul. Głębokiej 44  

2. ul. Głębokiej 43 (realizacja w latach 2020/2021)

oznaczone w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Urząd Miasta Lublin jako działka nr 2/81.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone