Ostatnia aktualizacja
06.05.2021

Zamówienia publiczne

Sprzedaż praw do uzyskania trzech zgłoszeń patentowych: tester wosków, analizator wosków, przyrząd do analizy wosków

K1/2020/CTWiT

Ogłoszony
26.05.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii zaprasza do składania ofert dotyczących sprzedaży praw do uzyskania trzech zgłoszeń patentowych nr K1/2020/CTWiT

Centre for Knowledge and Technology Transfer invites to submit offers in the competition for sale of rights arising from three patent applications no. K1/2020/CTWiT

Dokumentacja PL

Documentation ENG

Załączniki

Najnowsze

Najem lokalu w ACKiM Chatka Żaka

DTE-e/1/2021

Ogłoszony
30.04.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Ogłoszone
Równia przetarg - Specyfikacja istotnych warunków

DTE-e/14/2020

Ogłoszony
10.12.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone
Zaproszenie do składania ofert w konkursie na korzystanie z praw wyłącznych

K2/2020/CTWiT

Ogłoszony
18.09.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
W toku