Sprzedaż i wynajem

1/2015/DE

Ogłoszony
21.08.2015
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących:

sprzedaży samochodu marki: SKODA, model pojazdu: FABIA - COMBI, typ: 6Y, nr rejestracyjny: LU 392AK, rok produkcji: 2006, rodzaj pojazdu: osobowy.

Informacje dodatkowe dot. pojazdu oraz ogłoszenia:

1) Pojazd nie uszkodzony.
2) Nadwozie; ślady ognisk korozji (progi - tył, dach – lewy tył).
3) Wskazanie drogomierza: 234 531 km.
4) Liczba miejsc siedzących: 5.
5) Data pierwszej rejestracji: 2006-04-12.
6) Rodzaj nadwozia: 5 – drzwiowy, combi.
7) W załącznikach zdjęcia oferowanego pojazdu.
8) Pojazd można obejrzeć osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr. podanymi poniżej.

Cena minimalna wynosi: 5 500 zł brutto.

Oferty należy złożyć do dnia 09 września 2015r. do godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Technicznego Utrzymania Obiektów – Pawilon „B”, pok. nr 25 lub 8, 20 - 040 Lublin, ul. Sowińskiego 12, (tel. 81 537 28 60) w zaklejonej kopercie zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na sprzedaż samochodu SKODA FABIA, Combi, nr rejestracyjny LU 392AK.” Otwarcie ofert nastąpi 09 września 2015r. o godzinie 10:15 w pokoju nr 25.

Oferta winna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i adres firmy
2) oferowaną cenę brutto
3) kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru działalności (nie dotyczy oferenta indywidualnego)
4) oświadczenie z zapoznaniem się z dokumentacją oraz stanem technicznym oferowanego pojazdu w oparciu o treść ogłoszenia, zdjęcia oraz wizję osobistą.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia konkursu ofert.

 

Rozstrzygnięcie

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Tym samym postępowanie zostaje zakończone. 

 

Załączniki

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone