Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Powierzchnia użytkowa 23,18 m2 na Wydziale Filozofii i Socjologii

7/2017

Ogłoszony
29.05.2017
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Oferty należy złożyć do dnia 14.06.2017 r. do godz. 12:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów - Rektorat, pok. nr 1211, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (tel. 81 537 53 09), w zaklejonej kopercie zaadresowanej jak wyżej, z dopiskiem: „Oferta na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Wydz. Fil. i Socj. (Starej Humanistyki)”.

Najnowsze

Najem lokalu w Ogrodzie Botanicznym

DTE-e/2/2021

Ogłoszony
28.05.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Najem lokalu w ACKiM Chatka Żaka

DTE-e/1/2021

Ogłoszony
30.04.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Równia przetarg - Specyfikacja istotnych warunków

DTE-e/14/2020

Ogłoszony
10.12.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone