Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Oferta wynajmu kiosku w Instytucie Socjologii UMCS

1/2014

Ogłoszony
10.01.2014
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Dział Eksploatacji UMCS zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu zabudowanej powierzchni (kiosku) 3,60 m2, znajdującej się na parterze w Instytucie Socjologii, ul. Langiewicza 6a w Lublinie, z przeznaczeniem na prowadzenie handlu lub usług o nieuciążliwym charakterze (usługi kserograficzne,. usługi optyczne, sprzedaż artykułów piśmienniczych, okularów, kosmetycznych, prasy, spożywczych [w opakowaniu]).

Termin składania ofert: 31 stycznia 2014 r., godz. 10.00

Najnowsze

Najem lokalu w Ogrodzie Botanicznym

DTE-e/2/2021

Ogłoszony
28.05.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Najem lokalu w ACKiM Chatka Żaka

DTE-e/1/2021

Ogłoszony
30.04.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Równia przetarg - Specyfikacja istotnych warunków

DTE-e/14/2020

Ogłoszony
10.12.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone