Ostatnia aktualizacja
26.09.2022

Zamówienia publiczne

Najem lokalu w ACKiM Chatka Żaka

DTE-e/1/2021

Ogłoszony
30.04.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Budynek położony w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 16, na działce nr 2/47 (obręb 26 RURY BRYGIDKOWSKIE).

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

Aktualizacja:

W dodatkowym załączniku znajduje się odpowiedź na pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, które zawiera informację o ujednoliceniu zapisu dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej.

Aktualizacja nr 2 (z dn. 9.06.2021 r.):

W oddzielnym załączniku została zamieszczona Informacja o wyniku konkursu.

Najnowsze

Najem lokalu (11,45 mkw) w budynku Wydziału Ekonomicznego

DTE-e/17/2022

Ogłoszony
13.09.2022
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Najem lokalu na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki

DTE-e/16/2022

Ogłoszony
09.09.2022
Przedmiot
Wynajem
Status
Ogłoszone
Najem lokalu na Wydz. Pedagogiki i Psychologii w Instytucie Pedagogiki

DTE-e/15/2022

Ogłoszony
06.09.2022
Przedmiot
Wynajem
Status
Ogłoszone