Ostatnia aktualizacja
26.07.2021

Zamówienia publiczne

Najem lokalu w ACKiM Chatka Żaka

DTE-e/1/2021

Ogłoszony
30.04.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Budynek położony w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 16, na działce nr 2/47 (obręb 26 RURY BRYGIDKOWSKIE).

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

Aktualizacja:

W dodatkowym załączniku znajduje się odpowiedź na pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, które zawiera informację o ujednoliceniu zapisu dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej.

Aktualizacja nr 2 (z dn. 9.06.2021 r.):

W oddzielnym załączniku została zamieszczona Informacja o wyniku konkursu.

Najnowsze

Najem lokalu (63,19 m2) w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

DTE-e/8/2021

Ogłoszony
07.07.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
W toku
Wynajem lokalu 18,32 m kw. na Wydz. Polit. i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii

DTE-e/7/2021

Ogłoszony
30.06.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Wynajem lokalu 69,51m kw. w budynku Instytutu Pedagogiki

DTE-e/6/2021

Ogłoszony
17.06.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone