Sprzedaż i wynajem

Najem lokalu (23,18 m²) na Wydziale Filozofii i Socjologii

DTE-e/9/2022

Ogłoszony
04.07.2022
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

Aktualizacja z 27 lipca 2022 r.:

W załącznikach zostały zamieszczone: protokół zdawczo-odbiorczy, formularz ofertowy oraz wykaz dni wolnych w roku akademickim 2022/2023.

Najnowsze

Najem lokalu o powierzchni 168,52 m2 w Domu Studenta Babilon

DTE-e/05/2023

Ogłoszony
02.08.2023
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone