Aktualności

Spotkania przedstawicieli polskich uczelni z polonią w Irlandii

W dniach 12-13 maja 2023 r. odbyły się spotkania przedstawicieli polskich uczelni z polonią w Irlandii. Spotkania "Polonia Meetings Dublin" zostały organizowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Polacy stanową największą mniejszość narodową w Irlandii. Najwięcej Polaków mieszka w Dublinie. Od 2020 roku język polski jest w programie dla irlandzkich szkół średnich, w Irlandii funkcjonuje 60 szkół polskich.

W ramach inicjatywy odbyły się spotkania w najstarszej irlandzkiej uczelni Trinity College Dublin z przedstawicielami diaspory polskiej w Irlandii, będącymi pracownikami biura Global Engagement TCD.

Kolejnego dnia odbyły się spotkania z młodzieżą polonijną, rodzicami oraz dyrektorami i nauczycielami trzech największych szkół polskich w Irlandii. UMCS zaprezentował swoją ofertę edukacyjną w języku polskim i angielskim, możliwości bezpłatnych studiów dla polonii oraz możliwości rozwoju osobistego i zawodowego studentów pod czas studiów. Owocne rozmowy odbyły się też w Domu Polskim z przedstawicielami organizacji polonijnych Irlandii. UMCS reprezentowali: Prorektor do spraw studenckich i jakości kształcenia prof. Dorota Kołodyńska, dr Taras Bondarenko i mgr Monika Piątek z Biura Rekrutacji.

Zdjęcia Dorota Kołodyńska, Taras Bondarenko, Oleksandr Zakharchuk

    Aktualności

    Data dodania
    15 maja 2023