Skład Rady Doktorantów SDNS

Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS

Przewodnicząca - mgr Maria Stadnicka

e-mail: maria.stadnicka@mail.umcs.pl

Wiceprzewodniczący - mgr Jacek Czerwiński

e-mail: jacek.czerwinski@mail.umcs.pl

Sekretarz – mgr Maciej Bień

e-mail: maciej.bien2@mail.umcs.pl

Członkini Rady - mgr Patrycja Winiarczyk

e-mail: patrycja.winiarczyk@mail.umcs.pl

Członek Rady - mgr Marcin Bubicz

mbubicz@poczta.umcs.lublin.pl