SEKCJA INFORMATYCZNA ORAZ PLANOWANIA I STATYSTYKI

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5/908
20-031 Lublin

Kontakt

tel. 81 537-57-05

Godziny dyżurów

7:15 - 15:15