Publikacja

Planujemy wydanie numeru specjalnego Annales UMCS sectio J (czasopismo punktowane, punkty MNiSW 2019: 20), poświęconego w całości problematyce emocji.

 UWAGA!

OSOBY ZAINTERESOWANE PUBLIKACJĄ prosimy o przesyłanie manuskrytpów (w języku angielskim)  do 20 kwietnia 2020 r.

 Gotowe teksty należy wgrać na platformę czasopisma Annales  https://journals.umcs.pl/j/index oraz przesłać na adres mailowy basia@jezykemocji.umcs.pl 

Warunkiem przyjęcia tekstu do druku będzie uzyskanie pozytywnej recenzji.

Wytyczne dla autorów