Pokazy chemiczne

  • Miejsce: Wydział Chemii UMCS
  • Poziom: szkoła podstawowa i średnia
  • Cena: 18 zł/os. (16 zł/os. dla osób biorących udział również w warsztatach zoologicznych)

        https://www.umcs.pl/pl/galeria-zdjec,4617,pokazy-chemiczne-2023,136999.chtm

        https://www.umcs.pl/pl/pokazy-chemiczne,2425.htm