Organizacja Klubu

Yacht Club UMCS istnieje od 1976 roku. Jest klubem pracowników Uczelni, zrzeszającym obecnie ok. 60 członków. Posiada 4 jachty kabinowe wykorzystywanych w sezonie letnim do pływań po Mazurach.
Działalność Klubu finansowana jest głównie z funduszy Uniwersytetu, a także ze składek członkowskich. Cele i zadania Klubu, jego strukturę organizacyjną, a także prawa i obowiązki członków określa Statut.
Zasady korzystania z jachtów zawarte są w Regulaminie.

Członkowie Klubu

Uwaga! Tu można pobrać deklarację członkowską :

Zgodnie ze Statutem , członkiem Klubu może być każdy pracownik, doktorant, rencista, lub były pracownik UMCS, niezależnie od posiadanego stopnia żeglarskiego.
Aby stać się członkiem Klubu wystarczy skontaktować się z dowolną osobą z Zarządu i złożyć wypełnioną deklarację. Przyjęcie do YC następuje na podstawie decyzji Zarządu. Zapraszamy !
Członkowie mogą uczestniczyć w różnorodnych formach działalności Klubu. Osoby ze stopniem żeglarskim mogą wraz ze swymi rodzinami spędzać aktywnie (i tanio !) urlop pływając po Pojezierzu Mazurskim w rejsach indywidualnych. Osobom bez uprawnień proponujemy udział w zbiorowych rejsach turystycznych otwierających sezon żeglarski na Mazurach.
Powyższa forma wypoczynku pracowników i ich rodzin jest objęta akcją socjalną Uczelni i traktowana jako rodzaj wczasów.
Członkowie Klubu obowiązani są do wnoszenia rocznej opłaty członkowskiej, która w b.r. wynosi 20 PLN. Ich zaszczytnym obowiązkiem jest także czynny udział w przygotowaniach do sezonu - pracach konserwacyjnych i remontowych przy łodziach (w porozumieniu i pod kierunkiem opiekunów jachtów).
Członkowie naszego Klubu, należący często do różnych pokoleń, zajmujący na Uczelni różne stanowiska, połączeni wspólną pasją tworzą zżytą społeczność.

Zarząd YC UMCS

(kadencja 2021-2023)

Imię i nazwisko
st. żegl.
funkcja
miejsce pracy telefon e-mail
Waldemar Kociuba komandor Katedra Geologii, Gleboznawstwa I Geoinformacji
Instytut Nauk o Ziemi
Al. Kraśnicka 2D

81 537 68 53

605 589 398

waldemar.kociuba@mail.umcs.pl

waldemar.kociuba@gmail.com

Kamil Fil

v-ce komandor

Katedra Komunikacji Politycznej, Wydział Politologii i Dziennikarstwa
ul. Głęboka 45

609 573 659

kamil.fil@mail.umcs.pl

kamilfil@tlen.pl

Krystyna
Mojejko-Kotlińska
sekretarz emeryt - Biblioteka Główna 603 551 590

krysiaak@o2.pl

krysiaak@gmail.com

Krzysztof Myśliwiec skarbnik Magazyn UMCS
ul. Radziszewskiego 17

694 634 323

krzysztof.mysliwiec@mail.umcs.pl
Jan Cytawa członek Zarządu emeryt - Instytut Fizyki 691 648 723 cytawa@kft.umcs.lublin.pl
Agnieszka Dąbrowska członek Zarządu Ogród Botaniczny 604 862 482

agnieszka.dabrowska@mail.umcs.pl

dabrowskaa@vp.pl 

Zofia Rzączyńska członek Zarządu emeryt - Wydział Chemii 502 167 943 zofiarzaczynska@gmail.com
Marcin Siłuch członek Zarządu Katedra Geologii, Gleboznawstwa I Geoinformacji
Instytut Nauk o Ziemi
Al. Kraśnicka 2D
530 445 552

msiluch@umcs.pl

marcin.siluch@mail.umcs.pl

Jacek Stadnik członek Zarządu były pracownik Sekcji Technicznego Utrzymania 506 898 297 jacek.stadnik@o2.pl
Paweł Zieliński członek Zarządu Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii
Instytut Nauk o Ziemi
al.Kraśnicka 2cd
691 782 442

pziel@umcs.pl

pawel.zielinski@mail.umcs.pl

 Komisja Rewizyjna:

  • Marta Szymula
  • Anna Wójcik
  • Zbigniew Miłkowski