Opis badań

Aktywność Słońca

Miejsce obserwacji:

Instytut Fizyki UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin
współrzędne geograficzne:
λ = 22° 32' 37"
φ = 51° 14' 47"