OBIEKT WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

Adres

ul. Akademicka 9
20-033 Lublin

Kontakt

Kierownik obiektu dydaktycznego Wydziału inż. Zbigniew Smoliński Pokój: 012 (parter, nowy budynek Instytutu Informatyki) Telefon: (81) 537-6269 e-mail: zbigniew.smolinski@poczta.umcs.lublin.pl

Opis