O warsztatach

W ramach warsztatów powtórzysz wiadomości i będziesz rozwiązywać testy egzaminacyjne. Na każdych zajęciach otrzymasz pakiet materiałów zawierający niezbędną teorię, przykładowe zadania i problemy do rozwiązywania.

Zapraszamy na warsztaty:

  • 24 godzinne - zajecia co dwa tygodnie (dwie godziny lekcyjne, 2x45 min.) z wyłączeniem przerw świątecznych oraz ferii zimowych, koszt warsztatów 24-godzinnych: 480 zł;
  • 40 godzinne - zajęcia raz w tygodniu (dwie godziny lekcyjne, 2x45 min.) z wyłączeniem przerw świątecznych oraz ferii zimowych, koszt warsztatów 40-godzinnych: 740 zł.