Newsletter UMCS

Usługa „Newsletter” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji oferowanych przez UMCS.

Korzystanie z usługi „Newsletter” jest dobrowolne i bezterminowe.

W celu świadczenia usługi „Newsletter” Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.

Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

Informacje dotyczące sposobu rejestracji, modyfikacji i usunięcia danych oraz informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na linki: Procedura tworzenia newsletterów w serwisie www.umcs.pl oraz Polityka prywatności.

Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą w Lublinie, przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) podawane są przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”. Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter” i będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy „Newsletter”, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl.

Wybierz obszary newslettera

Obszary
Kandydat
Student
Absolwent
Pracownik
Biznes
Lublin
O Uniwersytecie
Szkoła Doktorska
ACK Chatka Żaka
Wydziały
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Ekonomiczny (UKR)
Wydział Filologiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Historii i Archeologii
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zamiejscowy w Puławach
Wydział Testowy

Podaj adres e-mail


Zaakceptuj warunki usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, w celu korzystania z prowadzonej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej usługi „Newsletter”, w szczególności przekazywanie mi informacji o charakterze marketingowym i promocyjnym na podany przeze mnie adres e-mail. Mam świadomość, że wyrażenie przeze mnie zgody jest dobrowolne oraz że mogę odwołać zgodę w dowolnym momencie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”, nie będzie miało natomiast wpływu na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody. Zapoznałem/zapoznałam się z informacją z zakresu ochrony danych osobowych.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Procedurą tworzenia newsletterów w serwisie www.umcs.pl oraz Polityką prywatności.