Monitor radioaktywności w powietrzu w Lublinie

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jak zostały określone wartości niepewności pomiarowych podane po znaku "±" przy wynikach?

Są to błędy statystyczne odpowiadające jednemu odchyleniu standardowemu. Oznacza to, że prawdopodobieństwo znalezienia wartości prawdziwej w podanym przedziale wynosi około 68%. Aby uzyskać 99.7% pewności należy podany zakres poszerzyć trzykrotnie.

Dlaczego występują znaczne wahania poziomu radioaktywności? Jakie jest źródło radioaktywnego bizmutu?

Duże wahania poziomu radioaktywności spowodowane są głównie przez zmiany zawartości jednego z naturalnych składników - Bi-214. Jądro to pochodzi z rozpadu U-238. Uran jest naturalnym składnikiem gleby oraz skały płonnej, która stanowi zanieczyszczenie spalanego w dużych ilościach węgla kamiennego. Izotop Bi-214 znajduje się w powietrzu w postaci aerozoli i pyłów. Stężenie jego zależy od wielu czynników miedzy innymi: położenia jego lokalnych źródeł, kierunku wiatru, opadów. W początkowej fazie opadów aerozole i pyły są wymywane przez krople deszczu i osadzane na osłonie detektora. Wówczas rośnie liczba zliczeń. W dalszej fazie, po spłukaniu zanieczyszczeń, liczba zliczeń maleje. Zmiany radioaktywności Bi-214 skorelowane są z lokalnymi warunkami atmosferycznymi. Poziom radioaktywności i jego wahania są pochodzenia naturalnego i nie stanowią dla nas zagrożenia.