Aktualności

Kurs freblowski 2017

Instytut Pedagogiki UMCS zaprasza na II edycję Kursu freblowskiego, skierowanego do wszystkich zainteresowanych pogłębianiem tematyki wczesnego dzieciństwa, zgodnie ze współcześnie interpretowanym podejściem pedagogicznym Friedricha Froebla.

Program kursu został przygotowany przez zespół pracowników naukowych UMCS.

Kurs jest skierowany do: nauczycieli, opiekunów, wychowawców, zainteresowanych rodziców, studentów, pracowników świetlic, terapeutów, animatorów kultury, innowatorów edycyjnych, osób pracujących z dziećmi w wieku od 0 do 8 lat.

Słuchacz w trakcie kursu rozwija osobiste kompetencje do pracy i zabawy z małym dzieckiem, uzyskuje wiedzę na temat filozofii edukacyjnej Froebla, zdobywa kompetencje metodyczne umożliwiające organizowanie opieki i edukacji, buduje specjalistyczną wiedzę i umiejętności pracy z dziećmi z wykorzystaniem materiałów naturalnych i środków dydaktycznych, tzw. darów Froebla. Jest kompetentny i twórczy w organizowaniu zabaw i edukacji w plenerze, rozumie istotę i sens obserwacji rozwoju dziecka zorientowanej na zmianę.

Kurs będzie realizowany od listopada 2017 r. do lutego 2018 r. w trybie zaocznym, podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych (1-2 razy w miesiącu).

Szczegółowe informacje dot. kursu

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    30 czerwca 2017