Aktualności

Książka prof. Kostrubca wyróżniona przez LTN

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS dr hab. Jarosław Kostrubiec, prof. Uczelni, otrzymał wyróżnienie honorowe od Lubelskiego Towarzystwa Naukowego Societas Scientiarum Lublinensis za książkę pt. „Administracja ogólna w myśli prawniczej Drugiej Rzeczpospolitej”.

Uroczyste przekazanie wyróżnienia odbędzie się 4 stycznia 2023 r. w Pałacu Czartoryskich podczas tradycyjnego spotkania noworocznego Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Jak podaje wydawca: „Administracja ogólna w myśli prawniczej Drugiej Rzeczpospolitej” to monografia, która mimo historycznego aspektu zawiera szereg odniesień do współczesnych instytucji prawa administracyjnego. Współczesne rozwiązania normatywne w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji zespolonej wprost nawiązują do dorobku myśli prawniczej Drugiej Rzeczpospolitej. Koronnym przykładem są ustawy ustrojowe, które używały pojęcia „administracja ogólna” –ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej, czy ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie. Świadczy to o aktualności problematyki będącej osnową niniejszej monografii. W szczególności należy zwrócić uwagę na zasadę zespolenia i dekoncentracji administracji publicznej, czy myśl prawniczą dotyczącą podziału administracyjnego państwa w okresie międzywojennym. Stanowią one świadectwo aktualności doktryny ustrojowego prawa administracyjnego Polski międzywojennej w obowiązującym systemie zespolonej administracji wojewódzkiej i powiatowej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

    Aktualności

    Data dodania
    20 grudnia 2022