Kontakt

W sprawach dotyczących konfiguracji poczty:

Jeśli jesteś pracownikiem Wydziału bądź Instytutu, zgłoś problem do lokalnego informatyka. 

Pomocy udziela również serwis komputerowy w ramach Sekcji ds. Infrastruktury IT:
tel. 81 537 26 03
e-mail: serwis@mail.umcs.pl 

W sprawach technicznych związanych z pocztą oraz kwestiach dotyczących identyfikatorów:

Sekcja ds. Systemów Centralnych
tel. 81 537 26 04
e-mail: operator@mail.umcs.pl