Kontakt

W sprawach dotyczących konfiguracji poczty:

Jeśli jesteś pracownikiem Wydziału, zgłoś problem do informatyka Twojego Wydziału.

Pomocy udziela również serwis komputerowy:

tel. 81 537 26 03

W sprawach technicznych związanych z pocztą oraz kwestiach dotyczących identyfikatorów:

tel. 81 537 26 04

operator@umcs.lublin.pl