Kolegium Licencjackie w Biłgoraju

Kolegium Licencjackie w Biłgoraju

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 września 2015 r. Kolegium Licencjackie w Biłgoraju zostało zlikwidowane.

    Autor
    Redakcja UMCS