Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego (23-24.02.)

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

Komunikaty dla studentów
rejestrujących się na zajęcia wychowania fizycznego
w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

 • Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 będą odbywać się drogą elektroniczną w systemie USOSweb w terminie 23-24 lutego 2021 r. Początek zapisów od godziny 12.00 w dniu 23.02.2021 r.
 • Zajęcia będą odbywać się w trybie stacjonarnym i online w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy Office Teams.
 • Studenci mający zwolnienia z praktycznych zajęć wychowania fizycznego zapisują się na „zajęcia teoretyczne”, realizowane w trybie online.
 • Wybór trybu realizacji zajęć pozostaje decyzją indywidualną studentów.
 • Zajęcia stacjonarne i online będą odbywać się od dnia 25 lutego 2021 r., zgodnie z planem zajęć dydaktycznych, dostępnym na stronie ckf.umcs.pl w zakładce „Dla studentów”.
 • Studenci zarejestrowani w systemie USOSweb na zajęcia realizowane w trybie online i stacjonarnym zobowiązani są zarejestrować się na platformie Office Teams przed rozpoczęciem zajęć w terminie jw. Instrukcja rejestracji na platformie Office Teams znajduje się na stronie ckf.umcs.pl w zakładce „Dla studentów”.
 • Oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne, uzyskane w innym, wcześniejszym toku studiów, nie są przepisywane.
 • Studenci, studiujący dwa i więcej kierunków studiów, objętych zajęciami wychowania fizycznego, zapisują się na dwa różne przedmioty /profile/; samodzielnie zapisują się na pierwszy przedmiot /profil/ do wybranej grupy w USOSweb i zgłaszają się drogą telefoniczną lub mailową do CKF UMCS celem zapisu przez pracownika administracyjnego na drugi przedmiot/profil. Adresy email oraz nr telefonów na stronie ckf.umcs.pl w zakładce „Dla studentów”.
  Data dodania
  22 lutego 2021