Spotkanie z przedstawicielami Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Kończysz studia? Zastanawiasz się na wyborem ścieżki kariery? Zapraszamy Cię na spotkanie dla studentów i doktorantów z przedstawicielami Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Planowane spotkanie ma charakter informacyjny i poświęcone jest roli SKW w systemie bezpieczeństwa państwa, specyfice funkcjonowania, wykonywanym zadaniom oraz zasadom rekrutacji do służby.

Termin: 14 grudnia 2022 r. (środa) o godzinie 16.00

Miejsce: Aula Uniwersytecka, Wydział Prawa i Administracji UMCS (I piętro), plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie

 

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    9 grudnia 2022