18 - 20 lipca 2019 r. – przyjmowanie dokumentów od kandydatów

18 - 20 lipca 2019 r. – przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie IRK – dotyczy kierunków innych niż prowadzone na Wydziale Artystycznym, na które
przeprowadzono egzaminy wstępne w Instytucie Muzyki i Instytucie Sztuk Pięknych.

>> TERMINARZ REKRUTACJI <<

    Data dodania
    29 marca 2019