Zaproszenie do projektu - Szkolenia dla liderów/liderek młodzieżowych - zgłoszenia do 27.11

  • Grupa docelowa
    Studenci, Absolwenci

Informacje od Organizatora:

Zaproszenie do udziału w projekcie rozwojowym
Fundacja Tu i Tam zaprasza osoby w wieku 16-26 lat do udziału w II edycji szkoleń dla liderów i liderek
młodzieżowych.
Wydarzenie jest bezpłatne.


Cykl szkoleń dla liderów i liderek młodzieżowych.
Do udziału w projekcie zapraszamy 12 osób z Lublina i okolic, które chcą zdobyć umiejętności i
doświadczenie w obszarze działań społecznych i obywatelskich, poznać ciekawe osoby, rozwinąć się i
wspólnie działać.


Kiedy?
Grudzień 2022 – marzec 2023
Dokładny harmonogram szkoleń znajduje się na stronie fundacji: http://www.fundacjatuitam.pl/


Dla kogo?
Osoby w wieku 16-26 lat.
Działające lub chcące działać społecznie, wolontariusze/wolontariuszki, aktywiści/aktywistki,
studenci/studentki, uczniowie/uczennice.


Uwaga: Osoby niepełnoletnie mogą przystąpić do projektu wyłącznie za pisemna zgodą
rodzica/opiekuna prawnego.

Co Organizator oferuje?
Projekt zakłada 104 godziny lekcyjne szkoleń, podzielonych na 3 bloki. Celem projektu jest
wyposażenie 12 osób w wiedzę i narzędzia potrzebne do tego by pełnić rolę lidera/liderki w swoim
środowisku (szkole, organizacji, grupie wolontariuszy). Dodatkowo każda osoba weźmie udział w 5
sesjach coachingu.


Do prowadzenia szkoleń Organizator zaprosił doświadczonych trenerów i trenerki, osoby
współpracujące/działające w organizacjach pozarządowych.

Program szkoleń:
Blok obywatelski (32 godziny):
- Integracja
- Komunikacja w grupie
- Współpraca w grupie
- Teambuilding
- Kreatywność
- Asertywność


Blok aktywistyczny (40 godzin)
- Wolontariat – jak zacząć?
- Partycypacja społeczna
- Aktywizm i e-aktywizm na rzecz lokalnego środowiska
- Jak utrzymać motywację i zadbać o swój dobrostan


Praca metodą projektową (32 godziny)
- Etapy pracy projektowej
- Rola koordynatora/ki
- Podział zadań
- Realizacja projektu


Organizacja projektu lokalnego:
W kulminacyjnym punkcie projektu grupa będzie miała za zadanie zorganizowanie własnego projektu
lokalnego z wykorzystaniem zdobytych wiadomości i umiejętności. Projekt lokalny będzie autorskim
pomysłem grupy. Na realizację stworzonego projektu grupa otrzyma 1000,00 zł


Warsztaty będą odbywały się w weekendy (8h x 45minut x 2 dni). Coaching będzie umawiany w
dogodnym dla uczestników/czek terminie.


Organizator zapewnia obiad oraz poczęstunek w trakcie szkolenia.

REKRUTACJA TRWA DO 27.11.2022
Szczegóły projektu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie fundacji:
www.fundacjatuitam.pl

    Data dodania
    22 listopada 2022