XVII Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu - zgłoszenia do 31.07

  • Organizator
    Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

 

 

Informacje od Organizatora:

Ruszyła XVII edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Do udziału Organizator zaprasza studentów/tki i absolwentów/tki uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, inżynierskich, MBA, podyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych, które zostały obronione w terminie 01.09.2020–31.07.2022. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 10 tys. zł (pula nagród może ulec zwiększeniu). Dodatkowo, w ramach konkursu zostaną przyznane Nagrody Różnorodności najlepszym pracom z zakresu Diversity & Inclusion, o łącznej puli 5 tys. zł.

 

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

- etyka biznesu, w tym zagadnienia etyczne w ekonomii, teorii zarządzania i naukach pokrewnych,

- społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),

- ład korporacyjny i raportowanie niefinansowe (ESG),

- innowacyjność społeczna w gospodarce,

- dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance,

- przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym,

- Diversity & Inclusion (pod patronatem Karty Różnorodności koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu).


Jak zgłosić pracę?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: https://zpf.pl/projekty-edukacyjne/konkurs-verba-veritatis/. Do formularza należy załączyć: skan dokumentu potwierdzającego obronę pracy, egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie pracy.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2022 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.zpf.pl.

Partnerzy i Patroni konkursu:

Partnerzy Główni: BEST S.A., Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.; Patronat Honorowy: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rzecznik Praw Obywatelskich; Patronat Medialny: BankingMagazine.pl, LoanMagazine.pl, KarierawFinansach.pl, Odpowiedzialnybiznes.pl, RaportCSR.pl.

Kontakt: konkurs@zpf.pl.

Dodatkowe informacje znajdują się także na plakacie poniżej:

 

    Data dodania
    17 maja 2022