Stypendia GFPS w Niemczech - zgłoszenia do 15.05

  • Grupa docelowa
    Studenci/tki
  • Organizator
    GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej

Informacje od Organizatora:

Program stypendialny GFPS w Niemczech


Program Stypendialny GFPS jest skierowany do studentów/tek i doktorantów/tek wszystkich kierunków oraz asystentów naukowych, którzy posługują się językiem niemieckim przynajmniej na poziomie B1.

Organizator oferuje semestralny pobyt na niemieckich uniwersytetach. Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej. W ramach stypendium oferujemy nie tylko finansowanie pobytu, ale również bogaty program kulturalny - w tym dwa obowiązkowe seminaria na początku i końcu semestru - oraz opiekę Grupy Lokalnej GFPS na uczelni goszczącej.


Wszystkie informacje na ten temat wymagań, samego stypendium oraz procesu rekrutacyjnego znajdą Państwo na stronie internetowej gfps.pl/info/.
Termin składania wniosków upływa 15.05.2022. Wszelkie pytania dotyczące programu Organizator prosi aby przesyłać na mail komisja.stypendialna@gfps.pl. Zapraszamy także na nasz Facebook.

    Data dodania
    29 kwietnia 2022