LIDER XIII - program skierowany do młodych naukowców - wnioski do 30.06

  • Grupa docelowa
    Pracownicy
  • Organizator
    NCBR

Celem Programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Wnioski przyjmowane są do 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lider-xiii

(opis na podstawie gov.pl)

    Data dodania
    5 kwietnia 2022