Kurs na przewodnika muzealnego dla studentów/tek - zgłoszenia do 6.02

  • Grupa docelowa
    Studenci/tki
  • Organizator
    Państwowe Muzeum na Majdanku

 

 

Informacje na podstawie strony internetowej Organizatora:

Organizator zaprasza studentów/tki lubelskich uczelni do udziału w kursie przygotowawczym i pracy w Państwowym Muzeum na Majdanku w charakterze przewodnika.

Szkolenie składa się z wykładów dotyczących historii niemieckiego obozu koncentracyjnego umieszczonej w szerszym kontekście drugiej wojny światowej, realiów niemieckiej okupacji oraz polityki III Rzeszy realizowanej na Lubelszczyźnie. Nieodłącznym elementem kursu są też zajęcia praktyczne w zakresie metodyki oprowadzania, interakcji z grupą oraz warsztaty terenowe przygotowujące przyszłych przewodników do pracy z muzealną ekspozycją i wystawami. Uczestnikom/czkom, którzy pomyślnie ukończą kurs Organizator oferuje zatrudnienie w Muzeum na podstawie umowy zlecenia.

Na zgłoszenia Organizator czeka do 6 lutego.

Dodatkowe informacje na stronie: https://www.majdanek.eu/pl/news/kurs_na_przewodnika_muzealnego_dla/1615

    Data dodania
    19 stycznia 2023